วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

การใช้งาน Quick Access Toolbar (แถบเครื่องมือด่วน) ใน Excel

การใช้งาน Quick Access Toolbar (แถบเครื่องมือด่วน) ใน Excel
        เป็นแถบสำหรับเก็บคำสั่งที่ใช้งานบ่อยๆ และยังสามารถเพิ่มคำสั่งที่ต้องการเข้ามาเองได้อีกด้วย


                        เราสามารถเลือกคำสั่งที่ใช้งานบ่อยๆมาเก็บที่ Quick Access Toolbar ได้ โดยทำการเลือคำสั่งในรายการที่มีหรือเลือกคำสั่งรวมทั้งหมด


เพิ่มคำสั่งไปใน Quick Access Toolbar

                        หากคุณต้องการเพิ่มคำสั่งที่เรียกใช้งานบ่อยๆมาเก็บไว้ที่Quick Access Toolbar ซึ่งวิธีการทำโดยการเลือกจากคำสั่งรวมทั้งหมด มีวิธีการทำดังนี้

1. คลิกปุ่มท้าย 
Quick Access Toolbar แล้วเลือก More Commands… (คำสั่งเพิ่มเติม) 2. เลือกคำสั่งที่ต้องการจะให้แสดงบน Quick Access Toolbar


3. คลิกที่ปุ่ม    
เพิ่มคำสั่งลงใน Quick Access Toolbar และสามารถทำการแก้ไขรายการคำสั่งที่เลือกไว้ได้ ดังนี้

Move Up เลื่อนคำสั่งขึ้นทีละ 1 ลำดับ


Move Down เลื่อนคำสั่งลงทีละ 1 ลำดับ


ใช้ยกเลิกคำสั่งที่เลือกไว้ให้กลับไปใช้ค่าเริ่มต้น


ลบคำสั่งที่เลือกไว้ออกจากรายการ


เพื่อจบการทำงาน
<Key Word สำหรับค้นหาบทความนี้> สอน Excel, พื้นฐาน Excel, หลักสูตร Excel, คำนวณ Excel, อบรม Excel, เรียน Excel, สูตร Excel, Excel เบื้องต้น