วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555

การใส่สูตรคำนวณอย่างง่าย และเทคนิคการใส่สูตรให้รวดเร็วขึ้นการสร้างสูตรคำนวณใน  Excel

                การใส่สูตรคำนวณลงในเซลนั้นทำได้โดยคลิกเซลที่ต้องการ แล้วพิมพ์สูตรลงไปในเซลโดยตรง หรือพิมพ์ลงบนแถบ สูตร (Formula Bar)    และจะต้องเริ่มต้องด้วยเครื่องหมายเท่ากับ ซึ่งจะมีการใช้งานของเครื่องหมายบนแถบสูตร ดังนี้
 ปุ่ม Enter หรือ กดคีย์ Enter นำสูตร ลงไปในเซล

 ปุ่ม Cancel ยกเลิกการสร้างสูตร

 ปุ่มExpand Formula Bar ขยายแถบสูตรให้กว้างขึ้น


พิมพ์สูตรคำนวณ

                สูตรคำนวณใน Excel นั้นจะต้องเริ่มด้วยเครื่องหมาย = (เท่ากับ) เสมอ ซึ่งมีวิธีการคำนวณดังนี้
  1. คลิกเลือกเซลที่จะใส่สูตร
  2. พิมพ์ = (เท่ากับ) ตามด้วยสูตรคำนวณ โดยพิมพ์ลงในเซล หรือ แถบสูตรก็ได้ เช่น จากตัวอย่าง ผลลัพธ์รวมเงิน คือ จำนวน(ชิ้น) + ราคา(บาท) พิมพ์สูตร =B6*C6
  3. คลิกปุ่ม Enter
หรือกดคีย์ Enter ก็ได้
หากต้องการพิมพ์สูตรใหม่ ให้คลิกปุ่ม Cancel หรือกดคีย์ Esc เพื่อยกเลิกสูตร


เลือกเซลคำนวณด้วยเมาส์

                นอกจากการพิมพ์ตำแหน่งเซลอ้างอิงลงในเซลสูตรโดยตรงแล้ว คุณสามารถใช้เมาส์คลิกเลือกเซลอ้างอิงแทนได้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและรวดเร็วกว่าโดยไม่ต้องพิมพ์ชื่อเซล ทำได้ดังนี้


แก้ไขสูตรคำนวณ

                การแก้ไขสูตรคำนวณที่พิมพ์ไปแล้วในเซลใดๆ ก็ตามบนเวิร์กชีต ทำได้ตามข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
·        คลิกเลือกเซลสูตร แล้วคลิกแถบสูตรเพื่อแก้ไขบนแถบสูตร
·        คลิกเลือกเซลสูตร แล้วกดคีย์ F2 แล้วแก้ไขสูตรในเซล
·        ดับเบิลคลิกในเซลสูตร แล้วแก้ไขในเซล


<Key Word สำหรับค้นหาบทความนี้> สอน Excel, พื้นฐาน Excel, หลักสูตร Excel, คำนวณ Excel, อบรม Excel, เรียน Excel, สูตร Excel, Excel เบื้องต้น