วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555

การจัดการกับ Worksheet


การตั้งชื่อเวิร์กชีตใน Excel


1. ดับเบิลคลิก ที่ชื่อเวิร์กชีต หรือคลิกขวาที่ชื่อเวิร์กชีต เลือก Rename
2. พิมพ์ชื่อใหม่แล้วกด Enter

เพิ่มเวิร์กชีตใหม่


1.       คลิกตำแหน่งเวิร์กชีตที่จะแทรก
2.       เลือก Insert > Worksheet > OK (แทรก > แผ่นงาน > ตกลง)หรือใช้คีย์ลัด Shift + F11
3.       เวิร์กชีตที่เพิ่มเข้ามาใหม่จะอยู่ทางด้านซ้ายของเวิร์กชีตที่เลือก 

ลบเวิร์กชีตออกจากเวิร์กบุ๊ค


1.       คลิกเลือกเวิร์กชีตที่ต้องการลบ
§  ลบหลายเวิร์กชีตติดกัน ให้กดปุ่ม Shift ค้างไว้แล้วคลิกเลือกทีละเวิร์กชีต
§  ลบหลายเวิร์กชีตที่ไม่ติดกัน ให้กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้แล้วคลิกเลือกเวิร์กชีตที่ต้องการลบทีละเวิร์กชีต
§  ถ้าจะลบทุกเวิร์กชีตให้คลิกขวาที่เวิร์กชีตใดก็ได้ แล้วเลือก Select All Sheets (เลือกแผ่นงานทั้งหมด)
2.       คลิกขวาที่ชื่อเวิร์กชีตนั้น แล้วเลือก Delete (ลบ)
3.       คลิกปุ่ม Delete (ลบ) เพื่อยืนยันการลบ หรือคลิกปุ่ม Cancel (ยกเลิก) เพื่อยกเลิกหากเปลี่ยนใจไม่ลบ

ย้ายเวิร์กชีต


  1. คลิกลากแท็บของเวิร์กชีตที่ต้องการย้ายตำแหน่งไปทางซ้ายหรือขวา
  2. สังเกตตัวบอกตำแหน่งแทรกเวิร์กชีตซึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมเล็กๆ  เมื่อชี้ตรงจุดที่ต้องการแทรกแล้วก็ปล่อยเมาส์

ก๊อปปี้เวิร์กชีต


  1. คลิกขวาแล้วเลือก Move or Copy (ย้าย หรือคัดลอก)
  2. คลิกเลือกตำแหน่งว่าจะวางก่อนเวิร์กชีตใด
  3. คลิกเลือก Create a Copy (สร้างสำเนา)
  4. คลิก OK (ตกลง) เพื่อยืนยันที่ได้เลือก หรือคลิก Cancel เพื่อยกเลิกที่ได้กำหนด
<Key Word สำหรับค้นหาบทความนี้> สอน Excel, พื้นฐาน Excel, หลักสูตร Excel, คำนวณ Excel, อบรม Excel, เรียน Excel, สูตร Excel, Excel เบื้องต้น